• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • akot@snzoz.lublin.pl

Miesiąc: lipiec 2019

Informacja w sprawie naboru na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie ogłasza uruchomienie 19 miejsc szkoleniowych na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie Psychologia kliniczna. Szkolenie będzie dotyczyło psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Szkolenie realizowane będzie zgodnie z programem specjalizacji zamieszczonym na stronach CMKP (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/programy/).

Specjalizacja psychoterapia dzieci i młodzieży – rekrutacja

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie ogłasza uruchomienie 30 miejsc szkoleniowych na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Szkolenie odbędzie się w podejściu psychodynamicznym (wariant A) Szkolenie realizowane będzie zgodnie z programem specjalizacji zamieszczonym na stronach CMKP (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/programy/).