• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • akot@snzoz.lublin.pl

Akredytacja

W 2020 roku Szpital Neuropsychiatryczny został wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. W dziedzinie psychologii klinicznej Szpital posiada 34 miejsca akredytacyjne. W psychoterapii dzieci i młodzieży 30 miejsc akredytacyjnych. Aktualnie nie jest prowadzona rekrutacja na szkolenia.