• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • akot@snzoz.lublin.pl

Informacja o formie zdalnej prowadzonych zajęć w ramach specjalizacji.

cze 1, 2020 Aktualności

W odpowiedzi na zapytanie i prośbę Konsultanta krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej CMKP oraz Ministerstwo Zdrowia wyraziły zgodę na wykorzystanie zdalnych form edukacji w kształceniu specjalizacyjnym w psychologii klinicznej w okresie pandemii COVID-19.

Przez admin