• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • akot@snzoz.lublin.pl

Kadra

Kierownik naukowy kursu: dr Jacek Gierus

Kierownicy specjalizacji: specjaliści psychologowie kliniczni z wieloletnim stażem pracy na oddziałach klinicznych/szpitalnych, pracownicy Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

Opiekunowie stażów: specjaliści psychologowie kliniczni pracownicy Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie oraz innych Jednostek stażowych, z którymi Szpital ma podpisane umowy o organizacji staży kierunkowych.

Kadra Dydaktyczna:

Dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej,

Prof. dr hab. Aneta Borkowska,

Prof. dr hab. Stanisława Steuden,

Prof. dr hab. Ewa Szepietowska,

Dr hab. n. med. Kinga Szymona,

Dr Teresa Panas, prof. Collegium Humanum,

Dr Joanna Chwaszcz

Dr Beata Daniluk

Dr n. med. Marta Kaczyńska Haładyj

Dr Natalia Kajka

Dr Joanna Kuryłowicz

Dr Aleksandra Maciejuk-Płońska

Dr Małgorzata Sitarczyk

Mgr Wojciech Tyburczk

Kierownik organizacyjny kursu: dr Anna Kot