• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • akot@snzoz.lublin.pl

Program

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży obejmuje w ramach poszczególnych wariantów dwa bloki podstawowy i szczegółowy, na które składa się 8 modułów tematycznych.

BLOK PODSTAWOWY

W skład bloku podstawowego wchodzą 2 moduły:

  • Moduł I– Psychopatologia, diagnoza nozologiczna i leczenie zaburzeń psychicznych,
  • Moduł II– Podstawy psychoterapii

BLOK SZCZEGÓŁOWY- PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE

W bloku szczegółowym przewiduje się 6 modułów:

  • Moduł III– Teoria i praktyka w podejściu psychoanalitycznym oraz psychodynamicznym
  • Moduł IV– Psychoterapia w podejściu psychoanalitycznym oraz psychodynamicznym w leczeniu zaburzeń psychicznych osób w różnym wieku
  • Moduł V– Psychoterapia w podejściu psychoanalitycznym oraz psychodynamicznym pacjentów w wieku rozwojowym
  • Moduł VI– Konceptualizacja i superwizja psychoterapia w podejściu psychodynamicznym lub psychoanalitycznym
  • Moduł VII– Rozwój osobisty/ Psychoterapia własna
  • Moduł VIII– Staż kierunkowy
Nazwa stażuIlość godzinWykaz umiejętności praktycznychForma zajęćMiejsce
Staż kierunkowy w placówkach zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych z użyciem psychoterapii120
Umiejętność definiowania, rozpoznawania i różnicowania objawów zaburzeń i chorób psychicznych, zaburzeń rozwoju, emocjonalnych i behawioralnych wieku rozwojowego; ;prowadzenie rozpoznania klinicznego we współpracy z psychiatrą;wskazanie adekwatnych metod postępowania psychoterapeutycznego;
Staż kierunkowyOddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie
Staż kierunkowy w placówkach zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych z użyciem psychoterapii240
Umiejętność definiowania, rozpoznawania i różnicowania objawów zaburzeń i chorób psychicznych, zaburzeń rozwoju, emocjonalnych i behawioralnych wieku rozwojowego; ;prowadzenie rozpoznania klinicznego we współpracy z psychiatrą;wskazanie adekwatnych metod postępowania psychoterapeutycznego;
Staż kierunkowyPoradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie