• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • akot@snzoz.lublin.pl

Program

KURSY (534h = 89 dni roboczych=4,5 m-ca)

Moduł 1: Podstawy zagadnień medycznych dla psychologów 5 dni 30 h

Moduł 2: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 4 dni 24 h

Moduł 3: Kliniczna diagnoza psychologiczna 4 dni 24 h

Moduł 4: Teorie psychologiczne w kontekście klinicznym 5 dni 30 h

Moduł 5: Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych – rola psychologa 5 dni 30 h

Moduł 6: Zagadnienia neuropsychologii 8 dni 48 h

Moduł 7: Prawidłowości rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania 3 dni 18 h

Moduł 8: Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania 8 dni 48 h

Moduł 9: Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży 5 dni 30 h

Moduł 10: Podstawy opiniodawstwa w psychologii sądowej 5 dni 30 h

Moduł 11: Psychologia uzależnień 4 dni 24 h

Moduł 12: Interwencja kryzysowa 4 dni 24 h

Moduł 13: Etyka zawodowa i aspekty prawne pracy psychologa 4 dni 24 h

Moduł 14: Profilaktyka i promocja zdrowia 3 dni 18 h

Moduł 15: Prawo medyczne 2 dni 12 h

Moduł 16: Zaburzenia psychiczne i zachowania u dzieci i młodzieży 5 dni 30 h

Moduł 17: Grupy szczególnego ryzyka zaburzeń w okresie dzieciństwa

i dorastania 5 dni 30 h

Moduł 18: Specjalistyczna diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży 3 dni 18 h

Moduł 19: Podstawowe formy pomocy psychologicznej dla dzieci,

młodzieży i ich rodzin 5 dni 30 h

Moduł 20: Kompetencje psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą 2 dni 12 h