• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
 • akot@snzoz.lublin.pl

Staże kliniczne

Staże kierunkowe objęte programem specjalizacji Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie organizuje w ramach swojej struktury organizacyjnej na następujących oddziałach. Ponadto staże mogą być realizowane przez inne podmioty, z którymi jednostka szkoląca zawarła porozumienie na realizację określonych staży kierunkowych.

Miejscem podstawowego stażu specjalizacyjnego (miejscem zdobywania niezbędnego doświadczenia zawodowego) jest miejsce pracy.

STAŻE BLOK PODSTAWOWY (180 dni 1080 godzin)

 • Staż kierunkowy: “Pacjent psychiatryczny: specyfika zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; rola psychologa w zespole diagnostycznym oddziału psychiatrycznego” 120 godzin = 20 dni roboczych (1 miesiąc). Oddział psychiatryczny lub centrum zdrowia psychicznego: Oddziały psychiatryczne Ogólne Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
 • Staż kierunkowy: „Pacjent psychiatryczny: kliniczna diagnoza psychologiczna” 120 godzin = 20 dni roboczych (1 miesiąc). Oddział psychiatryczny lub centrum zdrowia psychicznego: Oddziały psychiatryczne Ogólne Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
 • Staż kierunkowy: “Rola psychologa w diagnostyce i terapii chorób somatycznych” 240 godzin = 40 dni roboczych (2 miesiące). Klinika lub oddział chorób somatycznych: Oddział Psychosomatyczny Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lubinie
 • Staż kierunkowy I:“Zagadnienia neuropsychologii” 120 godzin = 20 dni roboczych (1 miesiąc) Klinika lub oddział neurologiczny: WSS im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
 • Staż kierunkowy II: “Zagadnienia neuropsychologii” 120 godzin = 20 dni roboczych (1 miesiąc) Klinika lub oddział rehabilitacji neuropsychologicznej/neurochirurgii: Oddział Rehabilitacji neurologicznej Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
 • Staż kierunkowy I: “Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży” 120 godzin= 20 dni roboczych (1 miesiąc). Oddział lub klinika psychiatrii dla dzieci i młodzieży lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży: Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
 • Staż kierunkowy II: „Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży” 20 dni roboczych (1 miesiąc) Klinika lub oddział pediatrii: Uniwersytecki szpital Kliniczny w Lublinie
 • Staż kierunkowy: “Psychologia uzależnień” 120 godzin = 20 dni roboczych (1 miesiąc). Ośrodek leczenia uzależnień: WOTUW Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie
 • Staż kierunkowy: “Interwencja kryzysowa” 120 godzin = 20 dni roboczych (1 miesiąc). Ośrodek interwencji kryzysowej: Oddziały psychiatryczne Ogólne Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

STAŻE BLOK SZCZEGÓŁOWY (110 dni, 660 godzin)

 • Staż kierunkowy I: „Zaburzenia psychiczne i zachowania u dzieci i młodzieży” ( 30 dni roboczych 1,5 miesiąca) oddział psychiatrii dla dzieci i młodzieży/klinika/oddział psychiatrii wieku rozwojowego/centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży: Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
 • Staż kierunkowy: „Zaburzenia psychiczne i zachowania u dzieci i młodzieży”; (20 dni roboczych 1 miesiąc) staż w Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie lub Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

Staż kierunkowy I: „Grupy szczególnego ryzyka zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania” 120 godzin = 20 dni roboczych (1 miesiąc) staż w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym ul.Chodźki 2 w Lublinie (Oddział Pediatryczny)

Staż kierunkowy II: „Grupy szczególnego ryzyka zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania” (20 dni 1 miesiąc) staż w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

Staż kierunkowy: „Podstawowe formy pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin”; (20 dni 1 miesiąc) staż Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie